Bóng đá - môn thể thao vua của mọi thời đại, gắn kết tất cả người hâm mộ trên thế giới lại với nhau. Là…